top of page

Els alcadables responen a l'Educació Musical de Sant Cugat - Eleccions 2023"Les dues escoles de música de Sant Cugat del Vallès autoritzades pel Dep. d'Ensenyament i de titularitat privada agraïm l'interès dels grups polítics que s'han apropat per escoltar les nostres demandes i propostes. Creiem que el paper dels nostres centres a la ciutat, tant com a agents educatius com culturals, és palès i reconegut. Per a nosaltres, les propostes en aquest sentit dels grups polítics ens semblen un element important a tenir en compte, i és per això que vàrem fer arribar preguntes concretes a tots els grups polítics.


L'objectiu d'aquesta difusió no és demanar el vot per cap partit, sinó complir el nostre compromís de transmetre-us les respostes i el tarannà que els candidats que han respost ens han fet arribar. Les hem unificat en un sol document per ordre alfabètic de sigles de partit. Esperem que puguin ser una eina més que us ajudin a decidir el vostre vot."


Els equips de les escoles de música Aula de So i Fusió.


Així doncs, les preguntes presentades són:

  1. Quin paper han de tenir Aula de So i Fusió en el desenvolupament de l’oferta d’educació musical i quin suport han de tenir des del consistori?

  2. Creieu en una xarxa públic-privada per a la millora dels serveis o enteneu que només és valida una de les dues opcions?

  3. Si creieu en la xarxa públic-privada. Com penseu equilibrar la realitat financera dels projectes públics i privats?

  4. Posar l’educació musical a l’abast de tothom (primària, secundaria, adults i jubilats) és un valor per a la ciutat. Quin rol tenen per a vosaltres els nostres centres en aquest projecte? Que fareu per a recolzar-ho?


Les respostes dels diferents partits, consultables a continuació, estàn endreçades alfabèticament i separades en desplegables per tal d'evitar cap mena d'influència del context de lectura en l'opinió del lector. En cas de que el partit hagi donat resposta directa a alguna de les qüestions, aquesta s'ha numerat per tal de facilitar la lectura i referenciar la pregunta. 

Ciutadans:

1. AULA DE SO y FUSIÓ son entidades privadas y tienen que tener el desarrollo que su directiva considere. El ayuntamiento debe prestar un servicio de educación musical – artístico – para cubrir la demanda de la ciudad. El consistorio tiene que garantizar dar respuesta a esta demanda mediante las entidades públicas y apoyarse en las privadas dónde no tenga capacidad de réplica.


2. Las dos opciones son válidas siempre que no se cubra el servicio demandado por los vecinos. CS somos partidarios de la colaboración público-privada a través de conciertos o acuerdos puntuales cuando no se pueda cubrir la demanda del servicio con recursos públicos: educación, sanidad, deportes… y , por supuesto, proyectos de formación artística.


3. La demanda de un servicio o la especialización del mismo fuera del rango de capacidades públicas debe ser el elemento que condicione la colaboración público-privada. Eso y la capacidad económica del ayuntamiento.


4. CS somos partidarios de mejorar la educación pública con el estímulo de la formación artística: música, danza y artes plásticas. Tras la pandemia y el efecto devastador entre los más jóvenes, la formación artística junto a las actividades deportivas han demostrado ser la mejor herramienta y antídoto para combatir los trastornos mentales derivados de la reclusión prolongada debido al COVID19. Ahora es más importante que nunca reforzar esta formación de estímulos positivos, especialmente entre los más jóvenes y entre la gente mayor que también sufre las consecuencias del aislamiento.


 

EnComúPodem:

1. El paper que han de tenir, en ser institucions de caràcter privat i cívic, ha de ser el que tant una escola com l’altre vulguin. El suport de l’administració s’ha de circumscriure a facilitar-los la seva activitat, i ajudar a garantir el desenvolupament del seu projecte, alhora que s’impliquen en la ciutat.


2. No estem d’acord en el plantejament de la pregunta. Una xarxa publicoprivada pot implicar una millora dels serveis, o no. Però alhora tampoc creiem vàlida només una de les dues opcions.


Un centre públic ofereix un marc de perdurabilitat en el temps i diversitat en projecte que pot ser bo per alguns, i un centre privat un projecte més enfocat a un estil, o valors concrets, que els dona un valor afegit.


Les paraules claus per nosaltres serien col·laboració i sinergia, tant uns centres com els altres ofereixen una educació musical necessària a la nostra ciutat.


3. El finançament dels projectes públics i privats s’ha de fer d'acord amb criteris diferents i, per tant, no comparables.


Així i tot, sí considerem que cal buscar formes perquè els centres privats segueixin sent sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar la seva tasca amb qualitat.


4. Considerem que tant Fusió com Aula de So són projectes molt arrelats a la nostra ciutat, amb un compromís cultural, social i musical que cal reconèixer i estimular.


Ens esforçarem perquè la vostra feina segueixi sent reconeguda i per millorar les condicions en què treballeu.


 

Esquerra Republicana:

1. Sant Cugat és una ciutat educadora en la seva essència, i per això tots els agents implicats en aquesta educació son clau. En aquest sentit, és importat que la ciutadania sàpiga que els currículums educatius que presenten aquestes dues escoles són, també, reconeguts i validats per la Generalitat de Catalunya. Accions de difusió conjunta son necessàries per fer arribar aquest concepte a tothom.


2. Aula de So i Fusió juntament amb l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i l’Escola Municipal de Música de Valldoreix (de titularitat pública les dues) formen des de fa uns mesos la Xarxa d’Escoles Musica de Sant Cugat (XEMUSC). Després de diversos anys donant-li voltes sense que anteriors mandats ho acabessin de concretar, aquest mandat (2019-2023) hem constituït aquesta xarxa i ja l’estem fent treballar, amb reptes i objectius clars relacionats amb la millora de l’educació musical a tota la ciutat. Aquesta xarxa ha de ser un espai on compartir recursos, idees o tirar endavant projectes conjunts posant el focus en el desenvolupament musical d’infants, joves i adults.


3. Aquesta aliança és bona però no la podem liderar només des de l’Ajuntament. En aquest sentit, cal que la pròpia XEMUSC marqui un calendari i pla de treball per, també de la mà de l’EMIPAC (Escoles de Música d’Iniciativa Privada de Catalunya), posar sobre la taula el tema dels ensenyaments artístics i com vehicular-los a les ciutats. En aquest sentit, Esquerra Republicana ens posem a disposició de la XEMUSC per elevar aquesta qüestió al Parlament i a la Generalitat, a través de les conselleries de cultura i d’educació.


4. Aula de So i Fusió son dues escoles de música privades autoritzades per la Generalitat de Catalunya. Però no només son això, sinó que es tracta de dues escoles de música arrelades a la ciutat i que participen dels actes comunitaris, cívics i culturals que tenen lloc a Sant Cugat al llarg de l’any. No és estrany trobar-les per Festa Major, Nadal... Formar l’alumnat amb aquesta visió de participació a la ciutat és un valor afegit que també tenen aquestes dues escoles. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de veure aquestes dues escoles com uns agents culturals i educatius importants en el desenvolupament artístic i musical de la ciutadania. 

Junts:

Benvolguda Gemma Navarra i benvolgut Martí Marín,


Primer de tot, gràcies per la tasca que feu per la nostra ciutat. Les escoles de música són importants per la formació educativa i cultural de Sant Cugat del Vallès.


Us agraïm que us hagueu adreçat a nosaltres i amb aquest escrit volem donar resposta a les vostres preguntes.

Igualment, estem oberts a una nova trobada per coneixe'ns més i posar punts en comú i/o reflexionar i aportar idees per millorar en un futur.


Des de l'Ajuntament de Sant Cugat es dona suport a la tasca educativa i cultural de qualitat que realitzeu ambdues entitats. Sou agents culturals de la ciutat i valorem la tasca que dueu a terme des del camp privat; el nostre programa de govern sosté la fórmula publicoprivada i revisarem els ajuts que se us concedeixen des del consistori (regidories d'educació i cultura) i els processos i calendaris per tal de donar resposta a les necessitats de les vostres entitats i de la ciutadania.


Podem ajudar-vos a establir aliances supramunicipals per tal d'abastar altres tipus d'ajuts i arribar a un públic més ampli. Tal com us vam comentar el darrer dia que ens vam trobar, també serem un govern que treballarem els patrocinis i mecenatges. Estem convençuts que el teixit empresarial de la nostra ciutat pot ajudar molts als projectes socials, culturals i esporGus de la nostra ciutat.


També ens comprometem a dinamitzar i promoure la vostra activitat i ajudar-vos a fer difusió a la ciutat i a la comarca.

Volem impulsar més programes socials en els quals les vostres entitats tinguin una programació a oferir.


Des de l'Ajuntament volem que entitats com les vostres sostinguin una programació de ciutat amb el caire educatiu que vosaltres prioritzeu i el nostre retorn serà poder contribuir a la vostra sostenibilitat econòmica.


Estem a la vostra disposició per qualsevol altra aclariment,Josep M. Vallès

Alcaldable de Junts per Sant Cugat 

PDeCAT:

1. L’educació és un dels puntals pel correcte desevolupament de les persones i la formació musical és part d’aquesta educació. Som fervents defensors de la col·laboració públic - privada i la promoció de una major oferta on garantir la llibertat d’elecció per part de les famílies. Fusió i Aula de So, són escoles reconegudes per el ministeri d’educació i amb llarga tradició a Sant Cugat . És moment de recolzar institucionalment i acompanyar en projectes d’excel·lència per, juntament amb la resta d’escoles, ser una ciutat referent en l’àmbit musical.


2. Naturalment creiem en la necessària col·laboració públic - privada . Sense aquesta opció es redueix l’oferta.


3. Analitzant sense prejudicis el que li suposa a la ciutadania. S’ha de primar la qualitat i la solvència del projecte.


4. Fusió i Aula de So són escoles reconegudes per educació i amb llarga tradició a Sant Cugat . En el cas de Fusió no és casualitat mig segle d’història i això és molt més que reconeixement amb una simple placa.


El primer que s’ha de fer per demostrar el recolzament , és posar ambdues al catàleg d’escoles de Sant Cugat i a més compartint projectes amb les mateixes condicions que la resta d’institucions. L’objectiu és fer de la nostra ciutat un referent en l’àmbit musical. 

PP:

A continuació exposem com veiem des del Partit Popular de Sant Cugat la situació de les Escoles de Música de la ciutat i quina es la nostre opinió sobre com ha de ser en el futur:


Sent conscients de que existeix a dia d’avui una veritable descompensació entre les escoles privades i la escola publica de música de la Ciutat, en relació a la seva gestió, els serveis que donen i el cost econòmic que tenen, creiem que des de l’Administració s’ha de ser sensible amb aquesta comprovada descompensació i donar resposta a una situació de greuge comparatiu que no fa mes que distorsionar el panorama educatiu musical de la Ciutat, comportant greus conseqüències per les escoles privades.


L’actual sistema públic provoca, conscient o inconscientment, que escoles privades arraigades a la Ciutat amb una trajectòria de molts anys hagin de patir per sustentar la seva activitat, sent que donen un servei de màxima qualitat als seus alumnes, amb resultats plenament satisfactoris.


Des del Partit Popular creiem que es necessari un replanteig de la organització i funcionament del pressupost municipal que es destina a l’Escola de Música, incorporant a les escoles privades al sistema públic mitjançant convenis de col·laboració publico-privada, que permetin trobar un equilibri tant en la situació econòmic-financera de les escoles com en la seva organització funcional, que els permeti mantenir projectes viables amb la alta qualitat formativa que tenen a dia d’avui.


Per això, una vegada encetat el nou mandat municipal a partir del 17 de juny de 2023, cal un exercici d’estudi de la situació actual i de les mesures a aplicar perquè aquesta reorganització doni com a fruit els esmentats convenis de col·laboració publico-privada en un termini raonable de temps.Alvaro Benejam

Candidat 1 Llista electoral Partit Popular Sant Cugat Maig 2023 

PSC:

1. La voluntat de col·laboració i suport s’ha fet palès amb la creació de la Xarxa d’escoles de Música de sant Cugat XEMUSC aprovada pel Ple Municipal. Ja s’han realitzat concrecions, com ara publicitar a la vegada els processos d’inscripció, dissenyant la informació a la web municipal i a les xarxes socials municipals.


Crec que s’ha de revisar l’actual conveni, per tal de superar-lo i veure en detall totes les despeses que comporten les activitats de cadascuna de les entitats per no menystenir el valor específic i l’esforç que l’ajuntament esmerça en cada àmbit i per a cada entitat. D’altra banda crec que no es pot ometre el valor educatiu que fan ambdues entitats i que caldria revisar amb un programa específic en el marc de XESMUC i que pogués tenir continuïtat en el temps i no dependre del sistema de subvencions per a desenvolupar-ho, per tant caldria veure la fórmula jurídica que ho pogués recollir.


2. Creiem en la col·laboració públic- privada, per això hem fet la XEMUSC , però cal analitzar el marc jurídic per anar més enllà.


Creiem fermament en la col·laboració públic-privada i per la tant la millora del sistema educatiu de la música, caldria veure quin és l’encaix adequat o el Servei real que es vol prestar (beques, contracte programa, prestació de determinats Serveis…).


3. En aquests moments hi ha una subvenció de 50.000 euros adreçada als centres autoritzats d’ensenyament musical. Es tracta de mantenir-la i ampliar-la, en la manera del possible, dins el marc jurídic existent.


Els projectes privats no els ha de reequilibrar econòmicament l’administració, a no sé que vinguin derivats d’un servei públic prestat per una entitat i que esdevingui deficitari. Tampoc creiem que els projectes privats s’hagin d’equiparar als projectes públics. Per tant cadascú ha de tenir el seu espai per als projectes educatius i s’han de plantejar en termes d’oferta pública d’aprenentatge.


4. Creiem que ambdues entitats poden tenir un rol molt més important del que és actualment i perquè no es podrien integrar en l’oferta d’educació musical plantejat a la ciutat, conjuntament amb l’escola de música de Valldoreix. En tot cas el suport es planteja a partir de construir plegats un projecte de ciutat a través d’una formula jurídica, fora del conveni per a poder universalitzar molt més l’aprenentatge musical amb una concertació públic privada.


Pensem que aquests projectes cal definir-los dins la XEMUSC.


Les línies d’actuació que dirigiran els objectius de la XEMUSC són les següents:


- Ciutat i política educativa i cultural: posar en valor la funció educativa, social i cultural de les escoles de música. Reforçar el paper de l’entorn tot connectant agents, serveis i recursos del territori.


- Gestió de centres: contribuir a la sostenibilitat i millora de les escoles de música i fomentar la qualitat educativa.


- Innovació educativa: compartir l'estratègia, el coneixement i l'experiència de l’Ajuntament i les escoles de música. Proposar noves línies de treball en base a la innovació.


- Educació musical i aprenentatge: reforçar la contribució de l’educació musical als processos d’aprenentatge i de desenvolupament integral de les persones.


-Comunicació i difusió: establir mecanismes de comunicació conjunta amb la finalitat de contribuir a la difusió dels ensenyaments musicals com a eina clau en el desenvolupament de les persones.


-Disseny de projectes compartits: idear, promoure i executar projectes d’educació musical compartint els recursos dels diferents membres de la XEMUSC.23 views0 comments

Комментарии


bottom of page