SUMA'T

Com fer la matrícula

La música és per a tothom,

T'esperem!

Inscriu-te amb el formulari on-line o descarregant els fulls d'inscripció i fent-los arribar a secretaria@auladeso.org

FULLS D'INSCRIPCIÓ
DRETS D'IMATGE I SEPA
Tallers estiu:
INSCRIPCIÓ ON-LINE CURS 21-22